Whakapā mai / Contact Us

Me he pātai āu, whakakīa ngā āputa kei raro iho nei, ā, ka whakapā atu tētahi o ngā kaimahi ā kō ake nei. 

If you have any questions or enrolment enquiries, please complete the form below and one of our staff will be in touch shortly.

Address:

38 A Park Estate Road, Rosehill, Papakura, 2113

Office Hours

Monday – Friday 8:00am to 3:00pm

Phone

09 883 5116

Email

Send Us A Message